Kinga Wiktoria Leszkowicz
Założycielka Akademii Przedsiębiorczych Kobiet,
Manager Network Marketingu
Anna Kneba
Ambasadorka Akademii Przedsiębiorczych Kobiet,
współorganizatorka spotkań networkingowych i grup mastermindAnna Szałtanowicz
wirtualna managerka Akademii Przedsiębiorczych Kobiet