Akademia przedsiębiorczych kobiet

RPDS.08.03.00-02-0054/16
Kontakt
Biuro Projektu:
OTREK Training and Consulting Sp. z o.o.,
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
(II p. pok. 206 i 206 A)
Tel/fax +48 356-50-89,
+48 607-907-957,
+48 609-502-546,
e-mail szkolenia2@otrek.com.pl,
biuro@otrek.com.pl,