Akademia przedsiębiorczych kobiet

RPDS.08.03.00-02-0054/16
Aktualności
OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, jako beneficjent projektu
AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET
(projekt nr RPDS.08.03.00-02-0054/16)
podaje do publicznej wiadomości że od dnia 01 marca 2017 roku do dnia 6 kwietnia 2017 roku prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla uczestniczek projektu zgodnie z obowiązującym regulaminem dostępnym na stronie internetowej projektu.
Wnioski należy składać w wersji papierowej wg obowiązującego w regulaminie wzorca w biurze projektu we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10, II piętro, pokój 206 w zamkniętej kopercie oznaczonej jako „Wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości, projekt Akademia Przedsiębiorczych Kobiet nr RPDS.08.03.00-02-0054/16”